TÄVLINGSVILLKOR

Vem kan tävla?
Du som tävlar ska ha fyllt 18 år (eller med tillåtelse av målsman) och vara bosatt i Sverige. Du tävlar i ditt eget namn och får gärna skicka in flera tävlingsbidrag, men du kan endast vinna ett pris under den totala tävlingsperioden. Anställda inom MedaOTC och deras familjer får inte vara med och tävla.

När kan du delta?
Kampanjen pågår 2014-05-12 – 2014-06-08 och anordnas av MEDA OTC.

Hur tävlar jag?
Du tävlar genom att du tar en bild på en situation som ger/givit dig huvudvärk. Efter det laddar du upp bilden på Instagram med #Treo (hashtag treo). Om du vill kan du skriva en text och förstärka din situation. Bidragen kommer bli uppsamlade på treomoments.se.

Hur och när utses vinnaren?
Den som har den bästa situationen varje vecka vinner. Vinnarna utses av en jury bestående av anställda hos MEDA OTC. Beslutet kan inte överklagas. Vinnaren kontaktas via Instagram. Vinnarens namn publiceras då även på www.treomoments.se.

Vad vinner man?
Den bästa bilden varje vecka under kampanjeperioden vinner vad juryn anser vara den bästa lösningen på problemet eller situationen som bilden beskriver, (man kan ej vinna produkten Treo). Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Ansvar och hantering av tävlingsbidrag
Treo/MEDA OTC ansvarar ej för inskickade motiveringsstexter och bilder. Det är tävlingsdeltagaren som ansvarar för att samtliga kontaktuppgifter är rätt ifyllda samt att den uppladdade materialet inte är kränkande, sexistiskt eller på annat sätt anstötligt. Treo/MEDA OTC förbehåller sig rätten att ta bort bidrag som strider mot dessa regler och korta ner eller redigera nomineringstexten. Tävlingen är på inga sätt sponsrad, administrerad av eller sammankopplad med företaget Instagram. Bidrag med stötande innehåll publiceras inte och deltar inte i tävlingen.